Siyası Online Qəzet

Şairə Sevinc Ağa Xəlilqızı yeni şeirini kitabxanaya təqdim edib

Yazıçı-publisist, şair Sevinc Ağa Xəlilqızı yeni şeirini kitabxanaya təqdim etdi
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi Yasamal rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (MKS) M.Ş.Vazeh adına Mərkəzi Kitabxanasının Fəxri oxucusu, yazıçı-publisist, şair Sevinc Ağa Xəlilqızının yeni şeirini kitabxanaya təqdim etdi.
Müəllif şairə mürəciət edərək segisini vəsf etməsini istəyir. Şeirdə aşiq öz böyük sevgisini bəyan edir.

Gəl vəsf eylə, şair
İndi gəl onu sən vəsf eylə, şair.
Mən bir-bir deyim, sən yarat, şair.
Mən onu gördüm çiçəklər arasında
Günəştək parlaq şölə saçanda.
Dedim bu gözəllik hardandır, nədir?
Işvəylə, nazilə söylədi o yar.
Aldınmı ağlını? Zəmanədəndir?
Axı könlüm həsrətindən viranədir.
Bil, hər aşiq öz eşqinə divanədir.
Bu qəlbim bil sənindir, deyil biganə…
Şəmdir üzünü bax bu pərvanədəndir
Sədəfdir sürətin dürdanədəndir.