Siyası Online Qəzet

Deputat Elşad Mirbəşiroğlunun Milli Məclisin xüsusi iclasında çıxışı – MƏTN

Ölkə Prezidentinin fəaliyyəti haqqında danışmaq çətindir. Çünki bu fəaliyyət o qədər çoxistiqamətlidir, və bütün istiqamətlər üzrə o qədər uğurludur ki, bunu bir çıxış çərçivəsində dəyərləndirmək olduqca çətindir. Amma bununla yanaşı, bir neçə tezis üzərindən çıxış edərək, qeyd etmək mümkkündür ki, Azərbaycan Prezidenti bir neçə istiqamətdə  sözün əsl mənasında inqilabi dəyişikliklərə nail oldu.

Birincisi, Azərbaycan Prezidenti yerləşdiyimiz regionon əhəmiyyət istiqamətini dəyişməyi bacardı. Vaxtilə Z. Bjezinskiy Cənubi Qafqazı Orta Asiyanın qapısı adlandırmışdır. Bu kontekstdə Azərbaycanın yerini və rolunu önə çəkirdi. Azərbaycan Prezidentinin strateji baxışları və müdrik yanaşması sayəsində Cənubi Qafqaz həm də Avropanın qapısına çevrildi. Bu gün Avropanın enerji təhlükəsizliyi və istehlak bazarı müvafiq olaraq, Cənubi Qafqazda həyata keçirilən olduqca mühüm enerji və nəqliyyat layihələrindən birbaşa asılıdır. Bu layihələrin reallaşdırılması məhz Azərbaycan dövlətinin təşəbbüsləri və iradəsi sayəsində mümkün oldu və həqiqətən inqilabi dəyişiklik idi. Digər mühüm məqam isə ondan ibarətdir ki, cənab İlham Əliyev ilk dəfə separatizm ocağını söndürməyi bacardı. Nəzərə almaq lazımdır ki, XX əsr boyunca və XXI əsrin əvvəllərində dünyada 53 separatizm ocağı yaranmışdır. Bu gün Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin sayəsində dünyada separatizm ocaqlarının sayı əlli birə endirdi. Xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, separatizm ocaqlarının olduğu ərazilər dünyanın quru hissəsinin 8,5%-ni təşkil etməkdədir. Bu coğrafiyada yaşayan insanlar dünya əhalisinin 4%-ni təşkil etməkdədir. Bu da təxmini olaraq 200 milyondan artıq insan deməkdir. Göründüyü kimi, Prezident İlham Əliyev dünyaya separatizm bəlasından qurtulmaq üçün olduqca, uğurlu və vacib bir təcrübə təqdim etdi, ərazimizdə separatizmin kökünü kəsdi. Bu, qlobal təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində çox böyük töhfədir və beynəlxalq səviyyədə layiqincə qiymətləndirilməlidir. Beləliklə, Prezident İlham Əliyev regionon, ölkəmizin əhəmiyyətlilik və vaciblik  potensialını əlahiddə dərəcədə yüksəldərək onu milli maraqlarımızın inamla müdafiəsinə yönəltdi. Belə ki, 2020-ci ilə qədər vacib beynəlxalq tribunalarda və platformalarda İlham Əliyev torpaqlarımızı artıq siyasi işğaldan artıq azad etmişdir. 2020-ci ildə isə Ermənistanın işğalından hərbi yolla azad etdi. Prezident İlham Əliyevin bütün istiqamətlərdə atmış olduğu mütləq uğurlu addımları xalqımızı bu gün dayandığı nöqtəyə gətirdi. Effektiv dövlət, qalib xalq, təminatlı gələcək dövlətinizi və xalqımızı səciyyələndirən əsas əlamətlərdirlər.

Qeyd edək ki, hazırda Milli Məclisdə İlham Əliyevin Prezident seçilməsinin 20-ci ildönümü ilə əlaqədar xüsusi iclas keçirilir.