Siyası Online Qəzet

 Fərəhləndirici iqtisadi siyasət

Azərbaycan dövlətin iqtisadi siyasətinin əsasını davamlı və dayanıqlı iqtisadiyyat təşkil edir

Bu gün Azərbaycan hökumətinin neft sektorunun inkişafı ilə yanaşı, qeyri-neft sahəsini də diqqət mərkəzində saxlaması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Paytaxtda, eləcə də regionlarda infrastrukturun bərpası və inkişafı, əhalinin kommunal xidmətlərlə, o cümlədən, elektrik enerjisi, su və qaz ilə təchizatın gücləndirilməsi, səhiyyə və təhsil müəssisələrinin tikintisi, əhalinin sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Sosial sahəyə irihəcmli investisiyalar yönəldilir. Bu isə qeyri-neft sektorunda yüksək iqtisadi artım tempinin dayanıqlılığını şərtləndirir. Prezident İlham Əliyev ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun çəkisinin artırılması ilə bağlı davamlı tədbirlər görüb. Nəhəng infrastruktur layihələri həyata keçirilib. Azərbaycanda nəqliyyat sisteminin yenidən qurulması ölkəmizin dünyaya çıxışını təmin edib. Olimpiya idman komplekslərinin inşası gənc nəslin sağlamlığının qorunmasına, yüzlərlə səhiyyə ocağının, müalicə-diaqnostika mərkəzlərinin inşası səhiyyə sisteminin inkişafına, minlərlə məktəb tikilməsi və təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi təhsilin zamanın tələblərinə uyğun qurulmasına mühüm töhfələr verib.

Beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycanın müsbət iqtisadi göstəriciləri diqqət çəkir. Dünyanın və MDB-nin əksər ölkələrində iqtisadiyyatın azalması baş verdiyi halda Azərbaycanın ÜDM-in artımı müşahidə edilib. Çox müsbət haldır ki, ölkəmizin iqtisadi artımı davam etməkdədir. Mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyi nəzərə alaraq qarşıdakı illərdə bütövlükdə iqtisadiyyatın, o cümlədən regionlarda ayrı-ayrı sahələrin inkişafının başlıca şərtlərindən biri olan orta illik inflyasiya tempi və milli valyutanın məzənnəsi məqbul səviyyədə saxlanılacaq. Eyni zamanda vergi dərəcələrinin optimal həddə müəyyənləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına tətbiq edilən güzəştlərin müddətinin artırılması, yeni iş yerlərinin yaradılmasının stimullaşdırılması və xarici borcların səmərəli idarə olunması siyasəti davam etdiriləcəkdir. Valyuta gəlirlərinin artırılması, inflyasiya risklərinin azaldılması, monetar və büdcə-vergi siyasətinin koordinasiyasının gücləndirilməsi, dövlət xərclərinin artımının nəzarətdə saxlanılması və s. tədbirlər hesabına makroiqtisadi vəziyyətə, habelə qeyri-neft sektorunun inkişafına mənfi təsirlərin qarşısının alınması növbəti illərdə də iqtisadi siyasətin başlıca məsələləri hesab olunur.

Prezident İlham Əliyevin siyasi portretini formalaşdıran ən mühüm cizgilərdən biri ölkənin bütün bölgələrinin tərəqqisinə səbəb olan regionların sosial-iqtisadi inkişafı konsepsiyasıdır. Prezident İlham Əliyevin 2003-cü ildə dövlətimizin Prezidenti seçiləndən sonra görülən abadlıq, tikinti-quruculuq işləri sayəsində Azərbaycanın regionları da tamamilə dəyişib. Yeni tikililəri, abad yolları və küçələri ilk andan diqqəti çəkir. Regionların inkişafına dair dövlət proqramlarının xətti ilə rayonlarda xeyli iş görülüb, insanların rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində gərəkli tədbirlər həyata keçirilib. Müxtəlif istehsal sahələrinin yaradılması, yeni iş yerlərinin açılması insanların həyat tərzinə, dolanışığına müsbət təsir edir. Regionlarda sahibkarlığın inkişafına ciddi diqqət yetirilir. Dövlətin qayğısı bu sahənin çətinliklərinin aradan qaldırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Rayonlarda fermerlər, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə məşğul olanlar da dövlət qayğısından yetərincə bəhrələnirlər. Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün güclü zəmin formalaşıb.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ölkəmizdə yeniləşmə, davamlı inkişaf, sosial-iqtisadi tarazlıq, modern islahatlar və digər sistemli hədəflərin reallaşmasında mühüm rola malikdir. Dövlətin iqtisadi siyasətinin əsasını davamlı və dayanıqlı iqtisadiyyat təşkil edir. Azərbaycan dövlətinin regionlarının inkişafına diqqəti də bu iqtisadi siyasətdən doğur. Məhz bunun nəticəsidir ki, Prezident İlham Əliyev daimi regionları diqqətdə saxlayır.

 

Rüstəmova Aybəniz Vilayət qızı, Avrasiya universitetinin Humanitar fənlər və regionşünaslıq kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent