Siyası Online Qəzet

“Şəhid ailələrinin və ya müharibə əlillərinin həyat hekayəsi”: Sosial Xidmətlər Agentliyinin sifarişilə YYSİB-nin kreativ sosial layihəsi

2022-ci ilin sonunda Azərbaycan RespublikasıƏmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən elan edilən sosial xidmətlər sahəsində dövlət sifarişləri sırasında“Şəhid ailələrinin və ya müharibə əlillərinin həyat hekayəsi” mövzusunda müsabiqə də var. Sıralarında ölkəmizin yaradıcı şəxslərin birləşdiyi Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən rəqabət şəraitində qazanılan, dekabrın əvvəlindən həyata keçirilməyə başlanılanbiraylıq“Şəhid ailələrinin və ya müharibə əlillərinin həyat hekayəsi” adlı müsabiqə çərçivəsindəki kreativ layihə ideoloji-mənəvi, hərbi-vətənpərvərlik istiqamətində maraqlı fəaliyyətləri özündə birləşdirir.  Müsabiqənin əsas şərtlər toplusu və sənədlərində tələb olunan qaydalara uyğun olaraq, sosial sifariş üzrə xidmətlərə başlayan, ümumi rəhbərliyi YYSİB sədri, tanınməş yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov edən layihə icraçılarının verdiyi məlumata görə, 1 ay müddətində, 1 – 31 dekabr 2022-ci il tarixləri ərzində həyata keçirilən sosal-kreativ fəaliyyət müxtəlif istiqamətləri əhatə edir.

Sosial xidmət sahəsində dövlət sifarişləri üzrə müsabiqənin əsas məqsədi

Azərbaycanın haqq savaşından,  II Vətən – Qarabağ müharibəsindən sonra dövrünün mürəkkəb tələblərini gözləməklə, eyni zamanda,  pandemiya qadağalarını nəzərə almaqla, son illər respublikamızda subyektiv və obyektiv səbəblərə görə sayı durmadan çoxalan müharibə əlilliyi olan şəxslərin, eləcə də şəhid ailələrinin üzvlərinin sosial müdafiəsi və dəstək tədbirləri ilə bağlı ictimai maarifləndirmə, təbliğatın təşkili əsas məqsədlərdən biridir. Bu yol ilə Müzəffər Ali Baş Komandan və Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında  dövlətimizin, eyni zamanda, ƏƏSMN, SXA və Heydər Əliyev Fondu tərəfindən göstərilən istiqamətlərdə həyata keçirilmiş proqramların, fəaliyyətlərin, layihələrin, sosial siyasətin təbliğ edilməsi vacibdir.

“Şəhid ailələrinin və ya müharibə əlillərinin həyat hekayəsi” layihəsi şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə xüsusi diqqətin göstərilməsi ilə əlaqədar təbliğat və maarifləndirilmə işlərinin həyata keçirilməsi üçün müxtəlif sosial reklamlar, çarxlar və qısametrajlı filmlərin çəkilməsi, eyni zamanda, təşviq edilməsini hədəfləyir. Sosial dövlət quruculuğu, vətəndaş cəmiyyəti və hökumət münasibətlərində əlilliyi olan kəsləri, həssas qrupa daxil olan şəxsləri, onların ailə üzvləri və yaratmış olduqları ictimai birlikləri cəlb etmək, ölkənin sosial siyasətin incəliklərinin təbliğatında ən yeni ünsiyyət texnologiyalarından, sosial şəbəkə alətlərindən istifadə etməklə,  geniş kütlələrə sosial xidmətlər barədə məlumatlılıq xidmətləri göstərmək günümüzün əsas çağırışlarından irəli gəlr. Qarabağa qayıtmaları üçün məcburi köçkünlərə mənəvi dəstək vermək, həssas qruplara – qazi, əlil, şəhid ailələri və onların övladlarına dövlətimizin sosial siyasətini çatdırmaq.

   Əməli xarakterli fəaliyyətlər həyata keçirməklə hər hansı xarici təsirlərin qarşısını almaqdan ötrü sosial siyasətin gücləndirilməsi ilə yanaşı, bu sahədə görülən işlərin təbliğini də genişləndirmək vacibdir. İnternet, TV, KİV, yeni media və sosial şəbəkələr kimi informasiya platformalarında sosial xidmətlər haqqında məlumatların onları yayımaq, sadə xalq dilində yazılmış təbliğat xarakterli kağız və e-nəşrlərin hazırlanması nəzərə alınıb. Respublikamızın uğurlu sosial siyasətinə aid həssas istedadlı fərdlərin, sosial müdafiəyə, cəmiyyətə inteqrasiya olunmasına ehtiyacı olanların, onları dəstəkləyən tanınmışların iştirakı ilə ictimai debatların təşkili əsas vəzifələrdəndir. Yeni media və sosial şəbəkələrdə Feysbukda maarifləndirmə səhifəsinin yaradılması, real/onlayn görüşlərin təşkili, bu istiqamətdə müxtəlif məlumatlandırma materiallarını özündə əks etdirən video və onlayn TV verilişlərinin hazırlanması, yayımı, digər kreativ maarifləndirici aksiyaların təşkili ilə qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq mümkündür.

Layihə təbliğat və maarifləndirilmə işlərinin həyata keçirilməsi üçün müxtəlif sosial videoçarxlar və İnternet onlayn TV verilişlərin (ictimai-sosial, mədəni-kütləvi debatlar formatında) hazırlanmasını, çəkilməsini, eyni zamanda, təşviq edilməsini hədəfləyir və maraqlı innovativ-kreativ  formatları özündə cəmləyir: hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsində, bütövlükdə bu mühüm sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində yerli QHT-lərin rolunun artırılması nəzərdə tutur.

“Şəhid ailələrinin və ya müharibə əlillərinin həyat hekayəsi”  mövzusuyla bağlı müxtəlif sosial videoçarxlar və İnternet TV verilişlərin çəkilməsi və yayımı, eyni zamanda, sosial şəbəkələrdə  təşviq edilməsi üsullarının ictimaiyyətə çatdırılmasına  səy göstəriləcək. Fəaliyyətlərin nəticələri bu şəxslərlə bağlı bu sahədə aidiyyəti dövlət qurumları və digər təşkilatların iştirakının təmin edilməsi ilə cəmiyyətin dəstəyinin aktuallığı qabardılacaq.

Sosial xidmət sifarişinin vəzifələri:

Məqsədə nail olmaq üçün qarşıda aşağıdakı vəzifələr durur: 1) Vətən müharibəsi zamanı şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş şəhidlərin ailələri və müharibə əlillərinin ailələri haqqında 10 İnternet televerilişin və 4 videoçarxın hazırlanması. 2) Şəhid ailələrinəvə müharibə əlillərinə diqqətin artırılması istiqamətində ailələrə səfərlərin edilməsi istiqamətində işçi qrupun yardılması. 3) Maarifləndirmə işlərində KİV-lərlə sıx əməkdaşlığın təmin olunması. 4) Sosial şəbəkələrdə seminarların və kampaniyaların keçirilməsi kimi yeni ictimai məlumatlandırma üsul və vasitələrinə üstünlük verilməsi. 5) Şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə diqqətin artırılması sahəsində məlumatlandırma və  maarifləndirmə tədbirlərinin təşviq olunması. 6) Şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə diqqətin artırılması istiqamətində innovativ informasiya resurslarının yaradılması. 7) Şəhid ailələrinəvə müharibə əlillərinə dövlət tərəfindən göstərilən diqqətin işıqlandırılması istiqamətində işlərin görülməsi. 8) Vətən müharibəsi zamanı şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş şəhidlərin ailələrinə, müharibə əlillərinə və Vətən müharibəsi iştirakçılarına təqdim edilmiş orden və medallar barədə məlumatların yerləşdirlməsi. 9) Yaradılmış informasiya resurslarının kütləvi informasiya vasitələrində geniş təbliği. 10) Sosial videoçarxların çəkilməsi, eyni zamanda təşviq edilməsi ilə ictimaiyyətə çatdırılması. 11) Onlayn TV-də daimi yayımlanacaq vizual-mediatik məhsulların hazırlanması, yayımı və s.

Sosial xidmət sifarişi çərçivəsində görüləcək işlər:

1. Texniki şərtlər toplusunda göstərildiyi kimi, “Şəhid ailələrinin və ya müharibə əlillərinin həyat hekayəsi”mövzusuda sosial-kütləvi, mətbu-nəşr, yeni media-İnternet, ədəbi-mədəni, innovativ-kreativ, kreativ-psixoloji vizual-virtual maarif­ləndirmənin təşkili, reallaşdırılan fəaliyyətlərin təbliğ edilməsi üçün ilkin məlumat bazasının yaradılması.

2. Yaradıcı mütəxəssislərin, təşkilatın könüllülərinin iştirakı ilə yazılı və elektron KİV, İnternet saytlar, sosial şəbəkələr, yeni media, eləcə də məlumatlandırma və maariflən­dirmə məhsulları vasitəsilə şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin mövcud durumlarınıncəmiyyətə düzgün çatdırılması, Vətən uğrunda, torpaqlarımızın bütövlüyü naminə özünü fəda edərək sağlamlığın qurban verilməsinin qəhrəmanlıq olduğunun təşviq edilməsi.

3. Cəmiyyətdə, bu şəxslərə qarşı həssas münasibətlərinin sosial-mədəni etika normasına çevrilməsinin təbliğ olunması kimi sosial xidmətlər barədə məlumatlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi. Şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinə diqqət və qayğının artırılması məsələlərini cəmiyyətə çatdırılması mövzusunda İnternetdə virtual və real formatlarda kampaniyalar hazırlanması.

4. Müxtəlif maarifləndirmə materialları müharibənin potensial qurbanlarının cəmiyyətə inteqrasiyası üçün sosial-mədəni, məlumat mühitinin yaradılması, o istiqamətdə sosial şəbəkələrdə təbliğat, humanist tanıtım, mərhəmət kampaniyalarının təşkil edilməsi.

5. Azərbaycanda  şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin sosial müda­fiəsi, onlara verilən rəsmi dövlət dəstəyi tədbirləri ilə bağlı informasiya mühi­tinin yaradılması istiqamətində real – onlayn TV-də yayımlanacaq silsilə videomateriallar, sosial çarxlar) və virtual –  sosial şəbəkələr üzərindən virtual tədbirlərin, aksiya­ların təşkil edilməsi.

6. Hər iki Qarabağ müharibəsi qaziləri, şəhid ailələrinin üzvlərinə dövlətimizin xüsusi qayğı və sosial müdafiəsini ideoloji və sosial təbliğat vasitəsinə çevirməklə ölkə Prezidenti və dövlət qurumlarının apardığı uğurlu humanist sosial siyasətə vətəndaş cəmiyyəti təsisatı olaraq dəstək verilməsi.

7. Bu istiqamətdə təbliğat və informasiya mühi­tinin yaradılması istiqamətində real və onlayn TV-də yayımlanacaq silsilə 10 video materialların davamının hazırlanması və sosial şəbəkələr üzərindən virtual tədbirlərin, elektron–virtual kampaniya­ların ardıcıl təşkili.

8. Vətən Müharibəsinin iştirakçısı olan Şəhid ailələrinin və müharibə əlilliyi olan şəxslərin hüquqları və onların təmin olunması ilə bağlı dövlət səviyyəsində görülən işlərin KİV, İnternet və sosial şəbəkələr vasitəsilə təbliğat işinin genişləndirilmiş formada aparılması.

9. Vətən üçün igidlik göstərmiş əlillərin və qayğıya ehtiyacı olan şəhid ailələri üzvlərinin  estetik-mənəvi inkişafı ilə bağlı fəaliy­yətlərin təşkili, müharibə qəhrəmanlarının, iştirakçılarının, şəhidlərinin cəmiyyətdə tanıdılması və gənclərin mə­nəvi-əxlaqi tərbiyəsinə təsir etmək üçün maarif­ləndi­rici məhsulların hazırlanması, yayımı, əhali arasında təbliğinin təşkili.

10. Şəhid ailələrinin üzvlərinin mədəni-sosial, psixoloji-mənəvi inkişafı ilə əlaqədar fəaliy­yətlərin təşviqinin daha da gücləndirilməsi üçün  yeni media, İnternet və sosial şəbəkədə vizual maarif­ləndi­rici məhsulların hazırlanması, yayımı, geniş əhali kütləsi arasında təbliği. O şəxslərin cə­miyyətə inteqrasiyasını gücləndirməkdən ötrü fərqli, asan, əlçatan informasiya mühitinin yaradılması üçün virtual maarifləndirmə kampaniyalarının genişləndrilməsi.

11. Yazılı və elektron KİV, xüsusən İnternet portallar, yeni media, onlayn TV və sosial platformalarda geniş təbliğat-təşviqat kampaniyalarının, debatların, kreativ aksiyaların təşkili, elektron məhsulların hazırlanması, təqdimatı, yayımı, İnternetdə yerləşdirilməsi.

12. Sosial sifariş yerinə yetirilən zaman fəaliyyət isti­qamətləri, aparılan işlərin məzmunu, işləmə mexaniz­mi və üsulları, yayımlanan məlumatlar, məlumatlan­dırma məhsulları barədə geniş ictimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumatların verililməsi. Məlumat materialları İnternet portalları, elektron infor­masiya məkanlarında, mətbuat, yeni media və sosial şəbəkə resurslarında yerləşdirilməsi, orta və ali təhsil ocaqlarında, KİV-də, sosial müdafiə müəssisələrinə təqdim edilməsi.

13. Musabiqənin fəaliyyət isti­qamətləri, aparılan işlərin məzmunu, işləmə mexaniz­mi və üsulları, yayımlanan məlumatlar, məlumatlan­dırma nəşrləri barədə geniş ictimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumatların verililməsi. Məlumat materialları həm əhali qrupları arasında paylanışı, QHT-də saxlanılması, İnternet portalları, elektron infor­masiya məkanlarında, mətbuat, yeni media və sosial şəbəkə resurslarında sosial müdafiə müəssisələrinə təqdim edilməsi.

Sosial xidmət sifarişinin sonunda aşağıdakı nəticələr əldə olunacaq:

Layihə çərçivəsində  “Şəhid ailələrinin və ya müharibə əlillərinin həyat hekayəsi”   mövzsu ilə bağlı o qrupa aid edilən özlərinin və geniş ictimaiyyətin, ekspert və tanınmışların,  xüsusən yeni nəsil nümayəndələrinin iştirakı ilə yeni formada təbliğatların aparılması, davamlı, güclü – genişləndirilmiş maarifləndirilmənin təşkili və mövcud stereotiplərin aradan qaldırılması üçün sosial videoçarxların və videomateriallar, onlayn TV proqramlar hazırlanması, virtual kampaniyalar aparılması nəzərdə tutulub.

Fəaliyyətlərin sonunda aşağıdakı nəticələr əldə olunması gözlənilir:

– Layihə çərçivəsində problemin düzgün dərk edilməsi ilə bağlı cəmiyyətin maarifləndirilməsi və mövcud stereotiplərin aradan qaldırılması üçün 10 onlayn TV proqramı və 4 video material – sosial videoçarx hazırlanacaq ki, fəaliyyətlərin sonunda aşağıdakı nəticələr əldə olunması gözlənilir:

– “Şəhid ailələrinin və ya müharibə əlillərinin həyat hekayəsi” mövzüsü ilə bağlı ictimai-mədəni media-maarifləndirilmənin təşkil olunacaq, həyata keçirilən fəaliyyətlərin təbliğ edilməsi üçün baza hazırlanacaq.

– Mütəxəssislər, ekspert və tanınmış şəxslərin, təşkilatın könüllülərinin iştirakı ilə yazılı və elektron KİV, İnternet saytlar, sosial şəbəkələr, yeni media, eləcə də məlumatlandırma və maarifləndirmə məhsulları vasitəsilə şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin mövcud durumlarının cəmiyyətə düzgün çatdırılması, müharibə əlilliyinin problem deyil, Vətən uğrunda, torpaqlarımızın bütövlüyü naminə özünü fəda edərək sağlamlığın qurban verilməsinə dəlalət etdiyinin izahı, eyni zamanda cəmiyyətdə, əlilliyi olan şəxslərə qarşı həssas münasibətlərinin ictimai etika normasına çevrilməsinin təbliğ olunması kimi sosial xidmətlər barədə məlumatlılıq səviyyəsinin yüksələcək.

–  Ölkəmizdə şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsi, onlara verilən rəsmi dövlət dəstəyi tədbirləri ilə bağlı informasiya mühitinin yaradılması istiqamətində real kitab nəşr ediləcək, video məhsullar hazırlanacaq və onlayn TV-də yayımlanacaq silsilə videomateriallar, sosial çarxlar yayımlanacaq və sosial şəbəkələr üzərindən virtual tədbirlərin, aksiyaların (elektron) olunacaq.

– Əlilliyi olan müharibə qaziləri, şəhid ailələrinin üzvlərinə dövlətimizin xüsusi qayğı və sosial müdafiəsini ideoloji və sosial təbliğat vasitəsinə çevirməklə Prezidentin apardığı uğurlu sosial siyasətə QHT olaraq dəstək veriləcək.

– Şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı dövlət səviyyəsində görülən işlərin KİV, İnternet və sosial şəbəkələr vasitəsilə genişləndirilmiş formada təbliğat aparılacaq.

– Xüsusi həssas qruplara aid edilən, ehtiyacı olan əlil şəxslərin psixoloji-mənəvi inkişafı ilə bağlı fəaliyyətlərin təşkili, müharibə qəhrəmanlarının, iştirakçılarının, şəhidlərinin cəmiyyətdə tanıdılması və gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsinə təsir etmək üçün maarifləndirici məhsulların hazırlanması, yayımı, əhali arasında təbliği genişləndiriləcək.

–  Müharibə əlillərinin, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan veteranların və şəhid ailələrin üzvlərinin cəmiyyətə inteqrasiyasını gücləndirməkdən ötrü fərqli, asan, əlçatan informasiya mühitinin yaradılması üçün tədbirlərin, proqramlar, virtual aksiyalar keçirilərək yüksək nəticələr əldə olunacaq.

–  Şəhid ailələrinin və müharibə əlilləri olan qrupların müdafiəsi və dəstək tədbirləri ilə bağlı ictimai maarifləndirmənin təşkili yolu ilə dövlət tərəfindən bu sahədə həyata keçirilən proqramlarla əlaqədar təbliğatı gücləndirmək, həmin əhali qruplarının sosial xidmətlər barədə məlumatlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə təkan vereriləcək.

– Yazılı və elektron KİV, xüsusən İnternet portallar, yeni media, onlayn TV və sosial platformalarda geniş təbliğat-təşviqat kampaniyalarının, debatların, kreativ aksiyaların təşkili, eləcə də video materialların, hazırlanması, təqdimatı, yayımı, İnternetdə yerləşdiriləcək.

– Bu istiqamət üzrə sahəvi jurnalistlərin peşəkarlığı artacaq.

–  Fəaliyyətlər zamanı fəaliyyət istiqamətləri, aparılan işlərin məzmunu, işləmə mexanizmi və üsulları, yayımlanan məlumatlar, məlumatlandırma nəşrləri barədə geniş ictimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumatların verililəcək. Məlumat materialları həm əhali qrupları arasında paylanışı, QHT-də saxlanılması, İnternet portalları, elektron informasiya məkanlarında, mətbuat, yeni media və sosial şəbəkə resurslarında sosial müdafiə müəssisələrinə təqdim ediləcək.

– Vətəndaşlar arasında şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əlilliyi olan şəxslərə yönəlmiş birtərəfli münasibətlər dəyişəcək. Şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əlilliyi olan şəxslərə olan şəxslərin cəmiyyətə daha sıx inteqrasiyası təmin olunacaq;

– Şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə  əlilliyinin düzgün dərk edilməsinə yönəlik video materialların onlayn TV portallarında, videoyayım platformalarında, yeni mediada və müxtəliftəyinatlı sosial şəbəkələrdə təbliğ ediləcək;

– Ölkəmizdə dövlətin sosial siyasəti, şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əlillərinə, həssas qruplara qayğısı, yaradılan imkanların  mahiyyətinin təbliğ olunması, yeni maarifçilik aksiyaların həyata keçirilməsi  nəticəsində geniş ictimaiyyət, xüsusilə də həssas qruplara aid edilən insanlar arasında məlumatlandırma, bilgilər artacaq.

– Ekspert və tanınmış şəxslərin, eləcə də könüllülərin iştirakı ilə yazılı və elektron KİV, İnternet saytlar, sosial şəbəkələr, yeni media, eləcə də məlumatlandırma və maariflən­dirmə məhsulları vasitəsi ilə şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əlillərinin qarşılaşdıqları çətinliklərinin geniş ictimaiyyətə düzgün çatdırılması, əlilliyin xəstəlik deyil, insan müxtəlifliyinin bir növü olduğunun  izahı, cəmiyyətdə hüquq bərabərliyinin təbliğ edilməsi, eyn zamanda cəmiyyətdə əlilliyi olan şəxslərə qarşı ayrı-seçkiliyin və stiqma hallarına yolverilməzliyin təbliğ olunması kimi sosial xidmətlər barədə məlumatlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olunacaq.

–  Şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əlilliyi olan şəxslərin hüquqları və onların təmin olunması ilə bağlı dövlət səviyyəsində görülən işlərin KİV, İnternet və sosial şəbəkələr vasitəsilə təbliğat işinin genişləndirilmiş formada aparılacaq.

– Şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əlilliyi olan şəxslərin və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan əlil şəxslərin psixoloji-mənəvi inkişafı ilə bağlı fəaliy­yətlərin təşkili, müharibə qəhrəmanlarının, iştirakçılarının, şəhidlərinin cəmiyyətdə tanıdılması və gənclərin mə­nəvi-əxlaqi tərbiyəsinə təsir etmək üçün maarif­ləndi­rici məhsulların hazırlanması, yayımı, əhali arasında təbliği genişlənəcək.

– Müharibə əlillərinin, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin və şəhid ailələrin üzvlərinin cə­miyyətə inteqrasiyasını gücləndirməkdən ötrü fərqli, asan, əlçatan informasiya mühitinin yaradılması üçün tədbirlər, proqramlar, aksiyalar keçiriləcək.

– Şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əlilliyi olan şəxslərin müdafiəsi və dəstək tədbirləri ilə bağlı ictimai maarifləndirmənin təşkili yolu ilə dövlət tərəfindən bu sahədə həyata keçirilən fəaliyyətlərlə əlaqədar təbliğatı gücləndirmək, o əhali qruplarının sosial xidmətlər barədə məlumatlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə təkan veiləcək.

– Layihə yerinə yetirilən zaman fəaliyyət isti­qamətləri, aparılan işlərin məzmunu, işləmə mexaniz­mi və üsulları, yayımlanan məlumatlar, məlumatlan­dırma nəşrləri barədə geniş ictimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumatların verililməsi. Məlumat materialları həm əhali qrupları arasında paylanacaq, həm QHT-də saxlanılacaq, həm İnternet portalları, elektron infor­masiya məkanlarında, mətbuat, yeni media və sosial şəbəkə resurslarında sosial müdafiə müəssisələrinə təqdim ediləcək.

– Müsabiqə çərçivəsində əlilliyi  sosial müdafiəsi və dəstək tədbirləri ilə bağlı ictimai təbliğatın, maarifləndirmənin təşkili yolu ilə dövlət tərəfindən bu sahədə həyata keçirilən fəaliyyəti təbliğ ediləcək və o əhali qruplarının sosial xidmətlər barədə məlumatllılıq səviyyəsi artırılacaq;

– Məlumatlandırma mövzusunda yeni vizual məhsullar hazırlanaraq yayılacaq, sosial media və şəbəkə resursları yaradılacaq.

 QHT olaraq sosial sifarişi yerinə yetirib bitirəndən sonra da ardıcıl olaraq bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirəcək, cəmiyyətin mərhəmətə ehtiyacı olan həssas qruplarına xidmət göstərəcək. Təbliğat xarakterli video məhsullar, yeni media materiallar hazırlanaraq cəmiyyətə və həssas qrupların nümayəndələrinə hədiyyə ediləcək. Məlumatlandırma mövzusunda yeni vizual məhsullar hazırlanaraq yayılacaq, sosial media və şəbəkə resursları yaradılacaq.

– Yazılı və elektron KİV, xüsusən İnternet portallar, yeni media, onlayn TV və sosial platformalarda geniş təbliğat-təşviqat kampaniyalarının, debatların, kreativ aksiyaların təşkili, elektron məhsulların hazırlanacaq, təqdimatı baş tutacaq, yayımlanacaq, İnternetdə yerləşdiriləcək.

– Sosial sifariş yerinə yetirilən zaman fəaliyyət isti­qamətləri, aparılan işlərin məzmunu, işləmə mexaniz­mi və üsulları, yayımlanan məlumatlar, məlumatlan­dırma məhsulları barədə geniş ictimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumatların verililəcək. Məlumat materialları İnternet portalları, elektron infor­masiya məkanlarında, mətbuat, yeni media və sosial şəbəkə resurslarında yerləşdiriləcək, orta və ali təhsil ocaqlarında, KİV-də, sosial müdafiə müəssisələrinə təqdim olunacaq.

–  Ölkəmizin humanist sosial siyasəti, həssas qruplara qayğısı, yaradılan imkanların  mahiyyətinin təbliğ olunması, yeni maarifçilik aksiyaların həyata keçirilməsi  nəticəsində geniş ictimaiyyət, xüsusilə də həssas qruplara aid edilən insanlar arasında məlumatlandırma, bilgilər artacaq.

Hidayət – Ayxan Əbilli,

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin sədr müavini,

YYSİB Media və İctimaiyyətlə Əlaqə bölməsinin rəhbəri