Yeni WordPress Saytı

“Daima Azərbaycanın qiymətli qələm sahiblərinin yanındayam”

 

“Xural” TV- nin rəhbəri Əvəz Zeynallı və “Reaksiya” TV- nin rəhbəri Zaur Qəriboğlu, Hakim İlkin Əliyevin sədirliyi ilə keçirilən məhkəmə baxışında, tanınmış iş adamı və xeyriyyəçi, “İnter Sever” şirkətlər qrupunun və “Rusiya Azərbaycanlıları İttifaqının” prezidenti Fizuli Məmmədovun ünvanına təhqir, şantaj, yalan və böhtan atdıqları ekspert və məhkəmə baxışı zamanı təsdiq olunduğu üçün məhkəmə Fizuli Məmmədovun xeyirinə qətnamə qəbul etmişdir.

Əvəz Zeynallı və Zaur Qəriboğlu.

1.Üzr istəyəcəklər.
2.Materialları səhifədən siləcəklər.
3.Dəymiş ziyanı ödəyəcəklər.

Xatırladaq ki, Əvəz Zeynallı və Zaur Qəriboğlu “Xural” TV və “Reaksiya” TV vasitəsilə çıxışlarında Fizuli Məmmədovun ünvanına təhqiramiz ifadələr söyləmiş, böhtanlar atmış və onun ünvanına yalan ifadələr işlətmişdirlər.

Fizuli ‭ ‬Məmmədovun‭ ‬ ‭ ‬şəxsi‭ ‬ təşəbbüsü‭ ‬ ‭ ‬İlə 2020-ci ildə Covid-19 pandemiyası‭ ‬‬ilə‭‭ ‬əlaqədar Rusiyada‭ ‬ ‭ ‬və‭ ‬ ‭ Azərbaycanda ‬sosial problemlərdən əziyyət‭ ‬ ‭ ‬çəkən‭ ‬ ‭ ‬vətəndaşlarımıza “Rusiya Azərbaycanlıları İttifaqı” ‭adından sosial yardım və maddi dəstək ‬edilmiş‭dir.‬
F.Məmmədovun başlatdığı yardım kampaniyasının kiçik bir hissəsində Zaur Qəriboğlu və Əvəz Zeynallı da iştirak etmişdirlər. Zaur Qəriboğlu könüllü yardım kampaniyasına qatılaraq sosial problemləri olan vətəndaşlarımıza yardımların çatdırılmasında fəal iştirak etmiş, daha sonra Əvəz Zeynallını kampaniyaya qoşulmağa dəvət etmişdir.
Onlar hər ikisi F.Məmmədovun ünvanına öz televizyalar vasitəsilə dəfələrlə xoş sözlər söyləmişdirlər.

Bir müddətdən sonra “Xural”‭ ‬ ‭ ‬TV-nin‭ ‬ ‭ ‬baş‭ ‬ redaktoru‭ ‬ ‭ ‬Əvəz Zeynallı‭ ‬ ‭ ‬və‭ ‬ ‭ ‬“Reaksiya”‭ ‬ ‭ TV-nin‭ ‬ ‭ ‬baş‭ ‬ ‭ ‬redaktoru‭ ‬ ‭ ‬Zaur‭ ‬ ‭ ‬Qəriboğlu‭ , ‬ ‭ “İnter Sever” şirkətlər qrupunun və ‬”Rusiya Azərbaycanlıları‭ ‬ ‭ ‬İttifaqı”nın‭ ‬ ‭ ‬prezidenti,‭ tanınmış ‬iş‭ ‬ ‭ ‬adamı,‭ xeyriyyəçi ‬Fizuli Məmmədovun ‭ ‬ şərəf və ləyaqətinə, işgüzar nüfuzuna xələl gətirən, qeyri-etik‭ ‬ ‭ ‬ifadələr‭ ‬ ‭ ‬işlədərək‭ ‬ ‭ ‬cəmiyyətdə‭ ‬ ‭ ‬onu‭ ‬ ‭ ‬gözdən‭ ‬ ‭ ‬salmaq‭ ‬ ‭məqsədilə çıxışlar etmişdirlər. Beləliklə həm “Xural” tv, həmdə “Reaksiya” tv vasitəsilə Fizuli Məmmədovün ünvanına dəfələrlə təhqir, böhtan və yalanlar söyləməyə başlamışdırlar. Bununla‭ ‬ ‭ ‬əlaqədar‭ ‬ ‭ ‬onlardan‭ ‬ ‭ ‬bir neçə dəfə belə ‬ ‭ ‬çirkin‭ ‬ işlərindən‭ ‬ ‭ ‬əl‭ ‬ ‭ ‬çəkməyi, ifadələrini təkzib edərək, fikirlərini geri götürmələri xahiş və tələb olunsada, onlar hər ikisi bu işdən boyun qaçırmışdırlar.
Fizuli‭ Məmmədov‭ ‬ ‭ ‬son‭ ‬ ‭ ‬çıxış‭ ‬ ‭ ‬yolu‭ ‬ ‭ ‬kimi‭ ‬ ‭ ‬ədalət məhkəməsini‭ ‬ ‭ ‬seçərək,‭ yuxarıda ‬ ‭ ‬adları‭ ‬ ‭ ‬qeyd‭ ‬ ‭ ‬olunan‭ ‬ ‭ ‬şəxsləri‭ ‬ ‭ ‬“şərəf‭ ‬ ‭ ‬və‭ ‬ ‭ ‬ləyaqətin, işgüzar nüfuzun müdafiəsi və vurulmuş mənəvi zərərin ödənilməsi” tələbi ilə‭ ‬ ‭ ‬ədalət‭ ‬ ‭ ‬məhkəməsinə‭ ‬ ‭ ‬müraciət etmiş, ‬ ‭ ‬hüquqlarının‭ ‬ ‭ ‬məhkəmə‭ ‬ ‭ ‬yolu‭ ‬ ‭ ‬ilə‭ ‬ ‭ ‬təmin olunmasını xahiş etmişdir.

Binəqədi rayon Məhkəməsi İlkin Əliyevin sədirliyi ilə 9 avqust 2021-ci ildə keçirilmiş son iclasında Fizuli‭ ‬ ‭ ‬Məmmədovun‭ ‬ ‭ ‬“şərəf‭ ‬ ‭ ‬və‭ ‬ ləyaqətin,‭ ‬ ‭ ‬işgüzar‭ ‬ ‭ ‬nüfuzun müdafiəsi və vurulmuş mənəvi zərərin ödənilməsi” tələbi faktlar, əsaslar və sübutlarla təsdiq edildiyi üçün, məhkəmə qətnaməsi Fizuli Məmmədovun xeyirinə qəbul edilmişdir.

Fizuli Məmmədov məhkəmənin qərarını müsbət qiymətləndirmişdir. Azərbaycanda bu şəxslərin timsalında jurnalist adından sui-istifadə edənlərin olduğunu, bu ad altında gizlənərək insanlara qarşı təhtid metodundan hələdə istifadə edildiyi üçün təəssüfləndiyini bildirmişdir. Azərbaycan jurnalistikanın inkişafını yalnız sağlam rəqabətə dayanaraq, jurnalist şərəfini daim qoruyan, milli-vətənpərvər insanların peşəsinə hörmət edərək onu inkişaf etdirməsində gördüyünü və daima Azərbaycanın qiymətli qələm sahiblərinin yanında olduğunu vurğulamışdır.

“Rusiya Azərbaycanlıları İttifaqı” nın
mətbuat xidməti.

9 avqust 2021-ci il.